Bodymap

Onze kinderen bewegen minder dan vroeger, ze leven meer in een digitale tweedimensionale wereld die niet sterk uitdaagt om te bewegen. Aangezien beweging kinderen doet ontwikkelen, sterk en weerbaar maakt, is het een must om beweging aan te moedigen op een speelse manier.

Vaardigheden die we vroeger als vanzelfsprekend beschouwen bij kinderen, zoals op een ontspannen manier een schaar hanteren, op een stoel blijven zitten, een verfijnde pengreep hanteren,……worden door ons, kleuterjuffen, ervaren als moeilijker bereikbaar.

Bodymap is een methode die kinderen weer volop in een driedimensionale wereld laat spelen en bewegen. Spelenderwijs gaan kinderen bewegingen herhalen en zodoende automatiseren.

Om aan te tonen waarom bodymap een werkende tool is moeten we teruggaan naar de geboorte. Pasgeborenen komen ter wereld met een aantal primaire reflexen. Deze reflexen komen tot stand in de hersenstam. Deze reflexen veranderen in het eerste levensjaar in bewuste bewegingen. Om deze reflexen om te vormen moeten er tussen de verschillende hersenhelften verbindingen gemaakt worden. Hoe meer beweging geoefend worden, hoe sterker en dikker deze hechtingen worden. Hierdoor krijgen we geautomatiseerde bewegingen.

Omdat wij als team zeer sterk van bewust zijn van het belang van motorische ontwikkeling in de eerste levensjaren, gaan we in onze kleuterschool aan de slag met bodymap. Zowel groot motorisch als fijn motorisch .De activiteiten die we aanbieden in onze kleuterwerking hebben we gelinkt aan onze leerplandoelen. Zowel motorische, wiskundige als talige leerplandoelen.

Bodymap in onze school: zie link