CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de GO! scholengroep Antwerpen werkt samen met onze school.

Het adres van ons CLB:

Hoofdzetel GO! CLB Antwerpen

Ruggeveldlaan 471

2100 Deurne

Tel: 03 232 23 82

Fax: 03 231 20 59

E-mail: info@clb-antwerpen.be

Website: http://www.clb-antwerpen.be


Directeur: Hilde Van Loock

E-mail: hildevanloock@clb-antwerpen.be


Onze contactpersoon is Heidi Schrooyen

E-mail: heidischrooyen@clb-antwerpen.be

Tel: 0487 527 315