CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de GO! scholengroep Antwerpen werkt samen met onze school.

Het adres van ons CLB: 
Hoofdzetel GO! CLB Antwerpen
Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne
Tel: 03 232 23 82
Fax: 03 231 20 59
E-mail: info@clb-antwerpen.be  

Website: http://www.clb-antwerpen.be  
Directeur: Hilde Van Loock

E-mail: hildevanloock@clb-antwerpen.be