Media

We laten de leerlingen opgroeien met een ‘mediawijze’ kijk op de facetten van media:

o Media begrijpen

o Media gebruiken (= iPad, computerklas)

o Communiceren door middel van media (= blindelings typen, sociale media)

o Mijn eigen mediagebruik onder de loep nemen. (= fake news, privacy,…)

o Digitale geletterdheid