Ouderteam Irishof


Onze oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Jaarlijks worden verschillende vergaderingen gehouden en tal van activiteiten georganiseerd. Alle opbrengsten hiervan worden volledig in de school geïnvesteerd en komen zo ten goede aan alle kinderen. Iedere ouder is lid van de oudervereniging!

Ouders die meer informatie wensen over de oudervereniging of die actief wensen mee te werken, kunnen terecht via ouderteamirishof@gmail.com.