Verkeer en mobiliteit in onze school

Als school willen we bewust inspanningen leveren om ontwikkelingsdoelen m.b.t. verkeer en mobiliteit na te streven en eindtermen bewust te behalen bij onze leerlingen. Hierbij gaat een groot deel van de aandacht naar veiligheid, in en rond de school en naar veilig op de openbare weg … kortom naar een veilige schoolomgeving.

Als school willen we ons ook doelbewust en systematisch inzetten om onze leerlingen de kans te geven om te groeien tot een zelfstandige weggebruiker die zelf verantwoordelijkheid kan en wil opnemen in het verkeer, rekening houdend met de geldende wetgeving en afspraken.

Bovendien heeft dit alles niet alleen een positieve invloed op de verkeersveiligheid, maar ook op de algemene ontwikkeling van het kind.


Hoe vertaalt dat zich in de praktijk?

Het schoolteam hanteert het leerplan ‘Verkeer en mobiliteit’, dat zowel horizontaal als verticaal samenhangt als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van een goede verkeerstraining.

Verkeersopvoeding wordt stapsgewijs uitgebouwd: vertrekkend vanuit een beschermde, veilige omgeving waarin kleuters en lagereschoolkinderen vaardigheden bewust kunnen oefenen om deze later ook toe te passen in het ‘echte’ verkeer.

Zo heeft elk leerjaar 4x per schooljaar een verkeersnamiddag. Dit wordt georganiseerd door de sportleerkracht met de hulp van enthousiaste verkeersouders.

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen dezelfde kansen krijgen en investeren daarom ook in schooleigen verkeersmateriaal: eigen fietsen, behendigheidsmateriaal en fluohesjes. Alle leerlingen van onze school krijgen een fluohesje. Dit hesje moeten de leerlingen bij elke uitstap dragen, evenals bij buitenactiviteiten en om naar en van de school te komen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde beloonde onze inspanningen met een bronzen medaille voor schooljaar 2017-2018,  2018-2019 en 2019 - 2020 en een zilveren medaille voor 2020 en 2021.
De dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen ondersteunde onze projecten op school. Onze school behaalde via het 10 op 10-project van de provincie Antwerpen het 1ste, 2de en 3de deellabel.


Extra verkeersactiviteiten waar onze school op inzet:

° Octopus in het verkeer (3de kleuterklas)

°  Verkeersweek (kleuters)

°  Op stap met de bus (kleuters)

°  Grote verkeerstoets (5de leerjaar)

° Dode hoek (5de en 6de leerjaar)

° Busevacuatie (lagere school)

° Fluo-actiedag

°  Strapdag (hele basisschool)

° Helm Op, Fluo Top (hele basisschool)

° Werkboekje : op verkenning in het verkeer (lagere school)

Zie filmpje