De schoolraad voor het gemeenschapsonderwijs Kapellen

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:

 • 3 leden verkozen door en uit het personeel;
 • 2 leden geco√∂pteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders.

Het mandaat van de schoolraad duurt 4 jaar en startte voor de huidige schoolraad op 1 april 2017.

Vanuit het personeel:

 • Jepke Pals
 • Annik Janssens
 • Nick Brackeva

Vanuit de ouders:

 • Van Hove Dirk
 • Van Gucht Myriam
 • Van Rompaey Chantal

Gecoöpteerden

 • Mohr Roger
 • Schoeters wendy

De voorzitter van de schoolraad is Dirk Van Hove.

Bevoegdheden

advies verlenen aan de directeur over:

 • algemene organisatie van de school
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

overleg met de directeur:

 • welzijn en veiligheid op school
 • schoolreglement
 • aanwending van het lestijdenpakket
 • organisatie van niet- lesgebonden opdrachten

advies aan de Raad van Bestuur en Algemeen Directeur:

 • de toewijzing van het mandaat van directeur
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer