Schoolraad Irishof

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:

• 3 leden verkozen door en uit het personeel;

• 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

• 3 leden verkozen door en uit de ouders.

Het mandaat van de schoolraad duurt 4 jaar en startte voor de huidige schoolraad op 1 april 2017. Vanuit het personeel:

• Jepke Pals

• Annik Janssens

• Nick Brackeva

Vanuit de ouders:

• Van Hove Dirk

• Van Gucht Myriam

• Van Rompaey Chantal

Gecoöpteerden:

• Mohr Roger

• Schoeters Wendy

De voorzitter van de schoolraad is Dirk Van Hove.

Bevoegdheden:

1.   advies verlenen aan de directeur over:

• algemene organisatie van de school

• het schoolbudget

• het schoolwerkplan

2. overleg met de directeur:

• welzijn en veiligheid op school

• schoolreglement

• aanwending van het lestijdenpakket

• organisatie van niet- lesgebonden opdrachten

3. advies aan de Raad van Bestuur en Algemeen Directeur:

• de toewijzing van het mandaat van directeur

• de schoolinfrastructuur

• de organisatie van het leerlingenvervoer