Samen spelen!

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Een belangrijk aspect hierbij is samen spelen!

Als kinderen zich goed voelen in hun vel, schept dit de beste kansen om te leren. Dit doen we in de eerste plaats om onze focus niet op het negatieve gedrag te leggen maar het positief gedrag te bevestigen.

We doen dit door preventief op te treden door onze speelplaats zo in te richten dat ze uitnodigt tot spelen:

- voetbalvelden,

- basketbalpalen,

- speelbos,

- verschillende speeltoestellen,

- een speelhuisje waar ze materiaal kunnen ontlenen,

- muziek tussen de middag, …

Kinderen spelen met elkaar maar daarbij komt soms eens ruzie. Ruzie maken en oplossen hoort bij het leven.

We stappen in het project van de handmethode voor conflicthantering. We leren hen om zelfstandig een conflict op te lossen.

Door middel van een schoolgedragen project maken alle leerlingen kennis met de handmethode voor conflicthantering. Deze methode bestaat uit 5 vragen (bij elke vinger 1) die de leerling zich kan stellen bij een conflict op de speelplaats. Dit zijn 5 herstelgerichte vragen:

- Duim: Wat is er gebeurd?

- Wijsvinger: Hoe voel je je daarbij?

- Middelvinger: Hoe zou de andere zich voelen?

- Ringvinger: Wat heb jij gedaan?

- Pink: Hoe wil je dit oplossen?hand

Als oplossingsmogelijkheden bieden we ook een ‘herstelmuur’ aan: zie onderstaande foto.

herstelmuur