Ijsbergrekenen

Voor rekenen werken we vanaf dit schooljaar met de “IJsbergmethodiek”.

Wat is nu die ijsbergmethodiek?

De ijsbergmethodiek is ontwikkeld op basis van onderzoek naar hoe scholen die goede resultaten halen met hun wiskundeonderwijs daarbij tewerk gaan.

Wiskunde is een belangrijk leergebied in de hele schoolloopbaan van onze kinderen en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het probleemoplossend denken ofwel het redeneervermogen.

Het is dus belangrijk dat leerlingen wiskunde goed beheersen en wij vinden het belangrijk dat elk kind zo goed mogelijk wiskunde leert beheersen.

IJsbergmethodiek zet in op het grondig begrijpen van wiskundige concepten zodat ze daarna de juiste procedures of oplossingsmethoden kunnen kiezen en goed weten waarom ze die oplossingswijze kiezen.

We leren ze geen truukjes aan, maar we leren hen redeneren op basis van grondig inzicht.

We werken in modules van samenhangende leerinhouden zoals getalbegrip, bewerkingen, metend rekenen, … en dat telkens enkele weken lang. We vermijden om te veel inhouden uit de verschillende domeinen tegelijk in kleine stukjes aan te bieden, waardoor de leerlingen dingen door mekaar zouden kunnen halen of het inzicht niet grondig genoeg kan rijpen.

Trapsgewijs vorderen leerlingen in die modules van motorisch naar mentaal handelen – differentiatie zit hier al in de kern van IJsbrekers verwerkt.

We bouwen op in 4 lagen:

Laag 1 (de onderste laag) noemen we het niveau van de wiskundige wereldoriëntatie: we werken met concrete materialen waar de leerlingen echt mee handelen. 2 echte knuffels + 1 echte knuffel zijn 3 knuffels.

Laag 2 noemen we het niveau van de structuurmodellen: we nemen klikblokjes in plaats van echte knuffels en de leerlingen redeneren mee op dat niveau.

In laag 3 gaan we nog een stapje verder en worden de blokjes of andere hanteerbare voorwerpen vervangen door schematische voorstellingen: de getallenas, stroken, … van 3D gaan we naar 2D.

Het doel is om elke leerling zo snel als mogelijk in laag 4 of de laag van de formele bewerkingen te brengen. Hier werken we met getallen en symbolen.