Ouderparticipatie

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten:

• leesouder of -grootouder (begeleiden van leesgroepjes in het 1ste leerjaar en het 2de leerjaar)

• fruitouder of -grootouder (‘fruit schillen’ voor de kinderen – elke vrijdag van 8.30 u. tot 9.20 u.)

• uitstapouder of -grootouder  (pedagogische leeruitstappen begeleiden – op vraag van de klasleerkracht)

• hulp bij allerlei projecten: op vraag van het schoolteam via briefwisseling of mail

• ...