Zelfstandige werktijd (Switch)

In de huidige 21ste eeuw zijn andere vaardigheden vereist dan jaren geleden. Het is van belang dat kinderen en jongeren zelfregulerend vermogen ontwikkelen. Mensen worden in de huidige samenleving steeds meer aangesproken als individu en moeten steeds weer reageren op veranderingen. Of het nu gaat om werksituaties, studie of functioneren als burger, iedereen moet in veel verschillende situaties zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Meer in het bijzonder is zelfstandig leervermogen van belang. Kinderen en jongeren moeten zich voorbereiden op een (beroeps)leven waarin ze zelfstandig hun kennis op peil moeten houden, nieuwe kennis en vaardigheden moeten verwerven en verantwoordelijkheid moeten nemen voor ‘een leven lang leren’. In het onderwijs is aandacht voor zelfregulering en zelfregulerend leren noodzakelijk.

Onderwijs dat expliciet aandacht besteedt aan zelfregulering stimuleert leerlingen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en meer zelfstandig keuzes te maken en taken uit te voeren. 

In ons team kwamen we tot de volgende definitie: Zelfstandige werktijd is zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid aan de slag gaan met reeds behandelde leerinhouden. De leerlingen zelf doen nadenken hoe ze de aangeboden opdrachten aanpakken. Ze beslissen zelf wanneer ze welke hulp inroepen.

Dit begint reeds in de 1ste kleuterklas en gaat verder tot het 6de leerjaar. Door het zelfstandig inplannen van taken gedurende de week leren ze keuzes maken: wat doe ik eerst en waarom? 

Ze zijn er ook verantwoordelijk voor dat al hun werk wordt gemaakt ( individueel, per twee of in groep). Ze leren de leerstof zelfstandig verwerken en mogen altijd hulp vragen. 

We maken gebruik van het werkblad 'switch' waarbij zowel taken in boek, als op blaadjes als bookwidgets worden aangeboden.


K3K2K1