Klastijden

Onze schooluren:

  • van 8u.25 tot 12u.05 en van 13u.25 tot 15u.10.
  • op woensdag tot 12.05

Stuur je kind nooit te vroeg naar school.  Als ze voor 8.10 aanwezig zijn, zijn ze verplicht om naar de voorbewaking te gaan. Ook ‘s middags mogen de kinderen die thuis eten, niet vroeger dan 13u.10 in de school zijn. Indien deze regels niet worden nageleefd, is uw kind niet in orde met de schoolverzekering.

Telaatkomers mogen enkel in de les met een toelating via het secretariaat.

Ouders die hun kinderen naar school brengen, begeleiden ze niet verder dan tot aan de rand van de speelplaats.

Afwezigheden

Gelieve de school te verwittigen via het speciaal afwezigheidsbriefje, door de school verstrekt. Dit wordt meegegeven door de klasleerkracht als je kind afwezig is geweest! Deze wettiging is verplicht voor alle schoolplichtige leerlingen. Voor afwezigheden vanaf 3 dagen is een doktersattest verplicht.